Udělovaná ocenění

HLAVNÍ CENA TRILOBIT BARRANDIEN
Cena může být navržena jen za mimořádný výkon v oboru některé z tvůrčích činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném období. Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnosti působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti, kulturnosti a demokracie.

 

CENA TRILOBIT
O tato ocenění se mohou ucházet především audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, zejména dílo v zniklé v české produkci nebo v koprodukci s výrazným podílem českých tvůrců.

 

 

CENA MOC BEZMOCNÝCH
je udělována za mimořádné literární dílo (scénář, adaptace literárního díla nebo publikace) v oboru audiovizuální tvorby, nebo audiovizuální adaptaci literárního díla.

 

 

CENA VLADISLAVA VANČURY
je udělována za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu.

 

 

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA – CITRÓN
Je cena kritická a porota ji může udělit za počin, který poškozuje či dokonce škodí tuzemské audiovizuální sféře. Cena může být udělena jednotlivci, skupině nebo instituci