TRILOBIT 2019 – udělená ocenění

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

HLAVNÍ CENU TRILOBIT 2019 režisérce Martě Novákové za dokumentární sérii Čechoslováci v gulagu

Trilogie režisérky Marty Novákové připomíná tragickou historii občanů naší vlasti, kteří na vlastní kůži pocítili krutost sovětské moci v období mezi 20. a 50. lety dvacátého století. Jejich naděje a očekávání byly utopeny v nelidské mašinérii režimu, který se oháněl humanismem a pokrokem v zájmu člověka a lidstva. V trilogii se osobní příběhy střetávají s tzv. velkými dějinami, to vše v atraktivním kabátu objevných archivních materiálů, animací a neotřelého hudebního doprovodu.

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

CENU TRILOBIT 2019 režiséru Olmovi Omerzu za film Všechno bude

Zimní road movie o dvou klucích na prahu dospívání, ukradeném autě, touze po dobrodružství, svobodě a snaze být sám sebou,  je dalším pozoruhodným dílem režiséra Olma Omerzu. Jeden z nejosobitějších českých filmařů se s lehkostí pohybuje ve vypravěčském prostoru na pomezí hravé teenagerovské fantazie a hořké reality.

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

CENU TRILOBIT 2019 dokumentaristovi Mariánu Polákovi za film Planeta Česko

Celovečerní dokument unikátním způsobem a prostřednictvím jedinečného obrazového ztvárnění představuje fascinující svět zvířat a rostlin kolem nás. Autorovo strhující osobní zaujetí ukazuje, že krása, dobrodružství a přírodní dramata se odehrávají i v našem bezprostředním okolí, stačí se, stejně jako autor, pozorně a soustředěně dívat. A objevíme obrovskou dynamiku přírody i tam, kde méně citlivé oko spatří jen stopy po negativních zásazích či kalamitách (výsypky po těžbě, obnova divočiny v národním parku).

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

CENU TRILOBIT 2019 Šimonu Šafránkovi  za režii a scénář a Šimonu Hájkovi za střih uhrančivě živelné dokumentární jízdy historií českého skateboardingu King Skate

Dynamická koláž autentických filmových záznamů, vzpomínek pamětníků a převážně dobové punkové muziky, nevypovídá jen o někdejší revoltě a autentické touze po svobodě. Je i příběhem cesty od anarchie k oficiálnímu začlenění a nahořklou generační konfrontací dvou podob samotných protagonistů nadčasového dokumentu. 

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY Martinu Hubovi za herecké ztvárnění velké postavy moderních dějin prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka ve filmu scenáristy Pavla Kosatíka a debutujícího režiséra Jakuba Červenky Hovory s TGM

V jeho podání nejde o strnulou státnickou ikonu, ale o vnitřně bohatého člověka, který i přes svou výjimečnost netrpí sebeobdivem, dokáže otevřeně hovořit i o svém pozdním milostném vztahu, přiznat chyby a prohry se sebereflexí, která je ve filmu jedním z nejsilnějších míst, na něž divák díky jedinečné herecké interpretaci nezapomene.

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY Janu Budařoviza roli Karla Čapka ve filmu scenáristy Pavla Kosatíka a debutujícího režiséra Jakuba Červenky
Hovory s TGM

Zhmotnit Karla Čapka, světoznámého autora citlivě vnímajícího složitost moderního světa, jemuž zkušený scenárista v tomto filmu přidělil spíš roli posluchače sužovaného Bechtěrevovou nemocí, což Jan Budař velmi nenásilně do své kreace zakomponoval, jistě nebylo snadné. Přesto se mu podařilo vytvořit svébytný, nicméně velmi zdařilý pandán k osobě Masaryka.

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

CENU VLADISLAVA VANČURY režiséru Evaldu Schormovi in memoriam za celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu.


Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil CENU FERDINANDA VAŇKA za přínos díla rozvoji občanské společnosti dramaturgovi Petru Buchtovi a jeho tvůrčímu týmu za pětidílnou dokumentární sérii Rudí prezidenti.

Seriál dokazuje důležitost seriózní dokumentární tvorby i nezávislých veřejnoprávních médií, které jí i dnes, v éře fake news, poskytují prostor. Metodou věcného, na faktech postaveného odideologizovaného vyprávění převážně jazykem dokumentárních záznamů vzniklo pět portrétů osobností, se všemi světly i stíny. Za to, že v portrétech převažuje to druhé, nemohou tvůrci, ale právě ty osobnosti a režim, který spoluvytvářely a který stvořil je. Nepředpojaté poznání minulosti občany je prvním předpokladem k tomu, aby se takový režim nevrátil.

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

CENU FERDINANDA VAŇKA za přínos díla rozvoji občanské společnosti spolku OBRAZ – obránci zvířat a Ekologickému bloku NEDEJ SE OBČANSKÉ NOVINY za burcující obrazy klecového chovu na velkých českých farmách

Vizuální obrazy tuzemské „výroby vajec“ mají reálnou šanci, větší než stohy článků či petic, emotivně pohnout svědomím běžných občanů a přimět je k zamyšlení nad cenou konzumu jednoho z nejběžnějších potravinových produktů. Vejce z našich velkofarem jsou od polomrtvých, vystresovaných zvířat získávány drastickou, mnohdy zákonům odporující metodou klecového chovu – a o něm díky šotům spolku OBRAZ – Obránci zvířat podávají četná svědectví už i naše televize (jako první pořad 168 hodin na ČT 1), nejemotivněji však, na konkrétním příběhu režisérky Evy Lammelové o slepici  Evelíně z cyklu Nedej se na ČT 2.

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

CENU JOSEFA ŠKVORECKÉHO za mimořádné literární dílo v oboru audiovizuální tvorby Marku Hlavicovi za publikaci Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991)

Kniha podrobně mapuje programový odkaz hrané televizní tvorby v Ostravě, navazuje na obdobnou studii autora o brněnské dramatické televizní tvorbě a je výjimečná nejen šíří záběru – autor v ní zmiňuje na šest set odvysílaných pořadů – ale především fundovaným
historiografickým zpracováním, které je cenným svědectvím i anatomií tehdejší tvorby i doby.

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

CENU DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK 2019 režisérovi Vítu Karasovi za film Přání k mání

Adam Veselý, předseda poroty, 14 let
Ze všech filmů na mne zapůsobil nejvíce film Parralel díky své originalitě. Nejobdivuhodnější je fakt, že celý film byl vytvořen jednou osobou. Toto audiovizuální dílo poukazuje na složité životní situace, a jak se s nimi člověk vypořádává.

Ema Kittlerová, 11 let 
Hlasovala jsem pro Parralel, jelikož byl hezky nakreslený, měl hezký příběh/nápad. Moc se mi líbil nápad s celým příběhem naopak.
Přání k mání – vtipné, ve filmu nebyla žádná nepotřebná scéna.
Chtěla jsem, aby vyhrál film Nina.

Tereza Hnaťuková, 9 let
Přání k mání bylo opravdu nádherné. Líbilo se mi, že si ten kluk nenechal poslední přání pro sebe. Líbilo se mi krásné vánoční prostředí. Nepochopila jsem nějaké vlaky, co jezdily nad domy.
Chtěla jsem, aby vyhrál film Nina.

Barbora Medvecká, 8 let
Přání k mání. Líbilo se mi, že ten kluk si to přání nenechal pro sebe.

Jozef Kováč, 12 let
Přání k mání. Líbilo se mi  to, jak ten, co měl to poslední přání, ho nevyužil pro svůj prospěch, ale pro prospěch ostatních.

Antonín Bednář, 11 let
Parralel měl velmi hezkou animaci. Na to, že film udělal jeden člověk, byl velmi dobrý. Příběh byl sice složitý, ale velmi originální.

Matyáš Seidl, 8 let
Chtěl jsem, aby vyhrálo Přání k mání, protože se mi líbilo, že kluk Albert nebyl sobec.

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENU – ZLATÝ CITRÓN 2019 pánům radním Tomáši Kňourkovi, Vítězslavu Jandákovi a paní předsedkyni Rady Českého rozhlasu Haně Dohnálkové

Cena navazuje na předchozí udělení Zlatého citrónu Parlamentu ČR za absurdní způsob volby mediálních rad, které místo toho, aby byly garanty nezávislosti médií, se staly jejím ohrožením. Pánové radní nejprve iniciovali, a poté spolu s ostatními členy Rady řediteli servilně schválili bezprecedentní odvolání odborně fundovaného šéfredaktora stanice Vltava Petra Fischera. Tento akt, zdůvodněný zástupnými argumenty z komunistického slovníku, znovu dokazuje neudržitelnost dosavadního politického klíče volby rad, jež se staly vážným ohrožením svobody médií.

Český filmový a televizní svaz FITES z.s. za podpory města Beroun a Městského kulturního centra Beroun udělil

CENU DIVÁKŮ – BEROUNSKÝ KLEPÁČEK režisérovi a producentovi Ondřeji Trojanovi za film Toman

Comments are closed.