Slovo hejtmanky Petry Peckové

Když Vám píšu tyto řádky, je den po oslavách svobody, tedy 18. listopadu. Včera jsem si spolu s ostatními radními Středočeského kraje byla připomenout výročí sametové revoluce také v Památníku Vojna na Příbramsku. Byl to původně nacistický lágr, který pak sloužil i komunistickému režimu. Ten tam odeslal mimo jiné hrdiny protifašistického odboje a také představitele elity, která mu byla trnem v oku, statečné lidi, ke kterým mohl národ vzhlížet a kteří tak byli hrozbou pro komunistické papaláše. To bylo v 50. letech.

Podobně se později stal nepohodlným režimu i Český filmový a televizní svaz FITES. Po uvolnění v 60. letech, které daly vzniknout fenomenální „nové vlně“, přišla normalizační stopka. FITES musel jako silný hlas Pražského jara být umlčen. A spolu s ním tak na dvě desítky let zmizely i ceny Trilobit. Vedle cen karlovarského filmového festivalu jedno z nejstarších tuzemských ocenění práce filmových tvůrců.

Odkaz, který v sobě FITES i ceny Trilobit mají, je mi drahý stejně jako odkaz 17. listopadu. Proto je mi nesmírnou ctí udělit cenám záštitu hejtmanky a skutečnou radostí, že budu moct být u toho, až se budou po pětatřicáté udělovat. Vím, že plejáda skvělých osobností, které jsou už držiteli těchto významných ocenění, se opět rozroste o úctyhodné postavy audiovizuální tvorby. A i když budu napjatá u každé kategorie, tak přiznávám, že osobně je pro mě srdeční záležitostí Cena Ferdinanda Vaňka za přínos díla občanské společnosti. Pro mě zkrátka odkaz Václava Havla bude živý navždy, ať už bude v pravé nebo levé kantně, ať na něj najedeme nebo švenkneme odkudkoliv nebo se zjeví prolínačkou. Hlavně ať není ani trošku rozrastrovaný.

Hejtmanka Petra Pecková, Středočeský kraj

Comments are closed.