ODBORNÁ POROTA 2022

PhDr. Jan Svačina – předseda poroty
Pražák, narozený na jaře 1957. V sedmadvaceti letech absolvoval katedru divadelní a filmové vědy na FF UK. Tamtéž ve třiceti obhájil doktorát. Už koncem studií začal psát kritiky, recenze a později i teoretické reflexe rozhlasové, filmové, divadelní a nakonec především televizní tvorby. V letech 2009-2012 členem Rady Fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie. Několikanásobně neúspěšný kandidát do Rady ČT. Od svých patnácti, kdy si skočil po hlavě do vody, tráví čas svého života na vozíku.

 

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. – místopředseda poroty, mluvčí poroty
Teatrolog, divadelní a mediální kritik, esejista, autor 22 knižních publikací (např.“Vlasta Burian – Mystérium smíchu“; „Miloš Hlávka -Světák nebo Kavalír Páně?“, „Faust jako stav zadlužení“). Publikoval stovky studií v domácích i zahraničních recenzovaných časopisech a monografiích (naposledy „Jiří Śalamoun: Nic k zahození“), laureát „Ceny F.X.Šaldy za uměleckou kritiku“, Ceny Febia Kristián za filmovou a TV kritiku, Ceny Živoucí poklad 2021 na festivali Pocta festivalu …příští vlna/next wave … V letech 1993 – 2005 učil na FAMU, od 1996 učí na FFUK, 32 let pravidelně kriticky reflektuje televizní tvorbu.

 

MgA. Ivana Kačírková
Ivana Kačírková absolventka FAMU katedra střihové skladby. Ve své profesi se výrazně prosadila, cca 60 celovečerních filmů – spolupracovala s předními českými režiséry. V 90 letech působila na FAMO Písek jako konzultant, opakovaně zasedala v porotě studentského festivalu FAMU. Je členkou výboru OOA-S.

 

MgA. Ivo Popek
Kameraman, absolvent FAMU. Pracuje převážně pro televizi, kde vyzkoušel různé žánry. Svoje místo našel v oblasti hrané tvorby a dokumentu. Spolupracoval s řadou významných režisérů. Mnohé filmy, na kterých se podílel, získaly ocenění – (mj.MTF Tokio, FF Banff, u nás např. 3x Ceny ČLF (předchůdce Trilobita). Sám režíroval řadu TV dokumentů.

 

prof. MgA. Marek Jícha
Filmový kameraman, režisér, pedagog, autor, digitální  restaurátor. Natáčel převážně celovečerní hrané filmy, celovečerní filmové dokumentární projekty, videoklipy a experimentální umělecké projekty. Pracoval rovněž jako střihač u několika projektů. Byl pedagocicky činný na FAMU, FAMO, SU a v mezinárodních učebních programech. Je prezidentem Asociace českých kameramanů, členem výkonného výboru FITES a členem dozorčí rady OOA-S.

 

Ing. MgA. Roman Vávra
Profesí režisér hrané a dokumentární tvorby. Už od studií na FAMU, počátkem devadesátých let, spolupracuje s Českou televizí. Z hrané tvorby: Co chytneš v žitě, Čert ví proč. Z dokumentární tvorby (z poslední doby): Ivan Havel – Pozdní sběr, Jako bychom dnes zemřít měli (Josef Toufar), Klackovitý architekt Martin Rajniš, Když já tak rád diriguju (Jiří Bělohlávek), Svět podle Muchy. Působil i jako pedagog filmové režie, například na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně. Angažuje se v profesním spolku ARAS (asociace režisérů a scenáristů a dramaturgů). Několik let byl jejím předsedou.

 

Bc. Jan Beznoska
kinař, romantik a věčný obdivovatel kinematografie