Jaká ocenění budou letos udělena

Ceny TRILOBIT udílené Českým filmovým a televizním svazem FITES za mimořádná audiovizuální díla budou vyhlášeny 22. ledna 2022. Slavnostní ceremoniál 35. ročníku předávání cen TRILOBIT se poprvé uskuteční ve výjimečném prostředí evropského laserového výzkumného centra ELI Beamlines Fyzikálního ústavu AV ČR v Dolních Břežanech. Podívejte se, jaká ocenění budou letost udělována. I ceny TRILOBIT se totiž vyvíjejí.

 

HLAVNÍ CENA TRILOBIT BARRANDIEN
Cena může být navržena jen za mimořádný výkon v oboru některé z tvůrčích činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném období. Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnosti působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti, kulturnosti a demokracie.

CENA TRILOBIT
O tato ocenění se mohou ucházet především audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, zejména dílo v zniklé v české produkci nebo v koprodukci s výrazným podílem českých tvůrců.

CENA MOC BEZMOCNÝCH
je udělována za mimořádné literární dílo (scénář, adaptace literárního díla nebo publikace) v oboru audiovizuální tvorby, nebo audiovizuální adaptaci literárního díla.

CENA VLADISLAVA VANČURY
je udělována za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu.

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA – CITRÓN
Je cena kritická a porota ji může udělit za počin, který poškozuje či dokonce škodí tuzemské audiovizuální sféře. Cena může být udělena jednotlivci, skupině nebo instituci

Comments are closed.