Trilobit 2014 – Porota

• prof. PhDr. Vladimír Just, CSc, předseda poroty
Teatrolog, divadelní a mediální kritik, esejista, autor 20 knižních publikací, laureát ceny F. X. Šaldy za uměleckou kritiku, v letech 1993–2005 učil na FAMU, od 1995 učí na FFUK.

• Mgr.Věra Krincvajová
Novinářka, cestovatelka a televizní dramaturgyně

• MgA. Ivan Biel
Režisér, producent, pedagog, pracoval ve Velké Británii do r. 2004, poté v České republice.

• Ing. Tomáš Pilát
Redaktor Českého rozhlasu, věnuje se publicistice a kritice v oblastech filmu a televize. Autor několika knih s touto tematikou. Novinář spolupracující i s dalšími tištěnými a elektronickými médii. Spolupracovník festivalu Finále Plzeň.

• MgA. Jaroslav Černý
Absolvent FAMU, režisér, spisovatel, místopředseda výkonného výboru FITES.

• PhDr. Jan Svačina
Absolvent divadelní a filmové vědy na FF UK, poté především kritik, teoretik a publicista, téměř třicet let zaměřený zejména na televizní produkci a problematiku. V letech 2009–12 člen Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie. Tč. kandidát FITESu do Rady ČT.

• PhDr. Jan Foll
Filmový publicista a dramaturg. Pravidelně spolupracuje s tištěnými médii, Českým rozhlasem, Českou televizí, MFF Karlovy Vary a Febiofest a s bilančním festivalem českých filmů Finále. Na MFF v Karlových Varech byl opakovaně členem poroty FIPRESCI.