Ceny TRILOBIT 2014 – udělená ocenění

CENY POROTY

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu poroty režisérovi Miroslavu Jankovi za film Olga. Porota oceňuje střihový film, který archivními materiály vykresluje plastický portrét Olgy Havlové a neoficiální tvář disentu; stranou nezůstává ani podíl této vzácné, neokázalé ženy na utváření klimatu v zemi po pádu minulého režimu.

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu poroty režiséru Aleši Kisilovi za dokument Podoby dekadence. Režisérovi se podařilo zúročit svou bohatou erudici i dlouholetý zájem o rozmanité projevy moderního umění, jež dovede vidět v překvapivých souvislostech mezi jednotlivými uměleckými disciplínami i v aktuálních přesazích k dnešku.

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu poroty režiséru Ivo Bystřičanovi za snímek Zločin pana Chytila z cyklu Český žurnál. Snímek se vymyká běžné televizní publicistice kritikou mediální povrchnosti většiny tzv. investigativců, i hlubším vhledem do jedné z kauz, odhalujících korupční pozadí praktik pražského magistrátu, za něž je nakonec absurdně trestán ten, jehož zásluhou byly tyto praktiky odhaleny.

MIMOŘÁDNÁ CENA POROTY

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Mimořádnou cenu poroty režisérovi Martinu Kohoutovi za film Neviditelná ruka trhu: Privatizace Barrandova. Porota oceňuje analytický způsob zpracování průběhu privatizace barrandovských studií, kde se na konkrétním příkladu a jednání konkrétních osob zrcadlí obecná problematika, principy a negativní důsledky ekonomických změn po roce 1989.

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Zvláštní cenu poroty Daniele Drtinové a Martinu Veselovskému za publicistický projekt DVTV, aktuálně.cz. Porota oceňuje, že se mimo mainstreamová média podařilo vytvořit formát opravdu svobodné, nezávislé a zdravě drzé publicistiky, která si jak výběrem hostů, tak způsobem vedení rozhovorů může dovolit zbavit se jinak v kraji obvyklých politických či partajních ohledů až servility.

CENA DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu dětské poroty – Berounský Medvídek režisérovi Jiřímu Mádlovi za film Pojedeme k moři.

CENA VÁCLAVA HAVLA

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu Václava Havla za přínos díla občanské společnosti – scenáristům a režisérům Marku Najbrtovi, Benjaminu Tučkovi, Robertu Geislerovi, Tomáši Hodanovi, Milanu Kuchynkovi a herci Marku Danielovi za původní internetový satirický sitkom Kancelář Blaník. Porota ve vzácné jednotě oceňuje fakt, že se takto alternativně, na síti, v daném žánru bezkonkurenčním způsobem (i díky výkonům tria protagonistů v čele s Markem Danielem) podařilo vystihnout podstatu českého zkorumpovaného politického prostředí, jež skrytě ovlivňují tzv. vlivové agentury.

CENY TRILOBIT BEROUN 2014

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu Trilobit Beroun 2014 režisérce Janě Ševčíkové za dokumentární film Opři žebřík o nebe. Porota oceňuje působivé a nepatetické zachycení výjimečné osobnosti faráře Mariána Kuffy, který svůj život zasvětil pomoci lidem na okraji společnosti.

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu Trilobit Beroun 2014 režisérovi Pavlu Göblovi za film Odborný dohled nad východem slunce. Snímek je v loňské hrané produkci výjimečný neokoukanými hereckými výkony v čele s Vratislavem Brabencem i originálním minimalistickým jazykem, jímž vypráví česky smutný příběh o nemožnosti odplaty za spáchané komunistické zločiny.

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu Trilobit Beroun 2014 režisérovi Danu Přibáňovi a kameramanovi Zdeňku Krátkému za televizní seriál Trabantem Jižní Amerikou, ve kterém dokázali, že s potřebnou dávkou fantazie, odvahy a pozitivní umanutosti lze i na začátku XXI. století zažít a divákům zpřítomnit cestovatelské dobrodružství, které baví i inspiruje.

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu Trilobit Beroun 2014 režiséru Sašovi Dlouhému za dokument liebe Indigo. Snímek je neotřelým portrétem herečky a performerky Halky Třešňákové, špičkové představitelky současného alternativního divadla. Dokument citlivě postihuje dramatické momenty jejího života i postupné dozrávání ve výraznou uměleckou osobnost,jež úspěšně přesahuje hranice stylů a žánrů.

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu Trilobit Beroun 2014 Ivě Klestilové/Volánkové a Karlu Rodenovi za televizní dramatický seriál Terapie II. Porota oceňuje, že na podkladě původně izraelského příběhu se kolektivu scenáristů i režisérů už podruhé podařilo vytvořit co do reálií ryze české, v konkurenci ostatních tuzemských seriálů mimořádné dramatické dílo, opřené o soustředěné herecké výkony všech zúčastněných.

CENA VLADISLAVA VANČURY

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. za podpory města Beroun uděluje Cenu Vladislava Vančury režiséru Miloši Formanovi za přínos české a světové kinematografii.

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY „ZLATÝ CITRÓN“

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. uděluje Zcela zvláštní cenu poroty „Zlatý citrón“ Poslanecké sněmovně PČR – za dlouholetou a navzdory slibům každoročně se opakující neprůhlednou, stranickou podobu volby tzv. mediálních rad, jež ignoruje jak zkušenosti sousedních demokracií, tak návrhy odborné, profesní a univerzitní veřejnosti.

Comments are closed.