Trilobit 2013 – porota

O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES. Porota je složena ze sedmi členů. V tomto ročníku jimi jsou:

• prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. – filmový kritik, teoretik a historik, profesor pražské FAMU

• MgA. Černý Jaroslav – režisér, spisovatel, místopředseda výkonného výboru FITES

• PhDr. Jan Foll – publicista, externě spolupracuje s filmovým kanálem HBO a s Českou
televizí

• prof. PhDr. Vladimír Just , Csc. – prof.FFUK, teatrolog, divadelní, filmový a televizní kritik (tiskový mluvčí poroty)

• Mgr.Věra Krincvajová – dramaturgyně (ČT, Nova, Hangar Films), PR spolupráce
na kampaních neziskových organizací

• Ing. Tomáš Pilát – filmový redaktor Českého rozhlasu 3 – stanice Vltava, publicista a kritik

• PhDr. Jan Svačina – kritik, teoretik, publicista (předseda poroty)