Trilobit 2012 – Porota

O Cenách Trilobit Beroun 2012 letos rozhoduje odborná porota složená ze sedmi členů, předsedou poroty je kritik a publicista PhDr. Jan Svačina, dalšími porotci jsou: filmový teoretik a historik prof. PhDr. Jan Bernard CSc., kritici a publicisté PhDr. Jan Foll, prof. PhDr. Vladimír Just CSc. a Ing.Tomáš Pilát, dramaturgyně Mgr. Věra Krincvajová a scénárista a režisér MgA. Jaroslav Černý.
Kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnosti působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti, kulturnosti a demokracie.
Díla mohou do soutěže přihlásit jednotliví tvůrci nebo producenti, další pořady mohou navrhnout členové poroty i členové FITES.