Ceny TRILOBIT 2012 – udělená ocenění

ČESTNÁ UZNÁNÍ

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ČESTNÉ UZNÁNÍ Michaele Pavlátové za originální a vtipné ztvárnění tématu z projektu Sexperiences v autorské animované grotesce Tramvaj.

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ČESTNÉ UZNÁNÍ Jiřímu Krejčíkovi za autentické osobní svědectví o srpnu 1968 z více než čtyřicetiletého odstupu v dokumentu Dlouhý srpen Jiřího Krejčíka.

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ČESTNÉ UZNÁNÍ Miroslavu Jankovi za otevřenou zpověď režisérky Drahomíry Vihanové v dokumentu Umanutá, realizovaném v duchu její tvorby.

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ČESTNÉ UZNÁNÍ Sašovi Dlouhému a Romanu Vávrovi za nevšední filmovou reflexi jednoho z center naší nonkonformní výtvarné scény v dokumentu Trafačka – chrám svobody.

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ČESTNÉ UZNÁNÍ Karlu Šípovi za nadstandardní standard kultivované televizní zábavy v jeho Všechnopárty.

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY Štěpánovi Hulíkovi za knihu Kinematografie zapomnění, která je zevrubnou inventurou české kinematografie v časech, kdy zlatá léta šedesátá končila pádem do normalizačního bahna.

MIMOŘÁDNÁ CENA POROTY

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují MORÁLNÍ CENU FITESU Zuzaně Piussi za tvůrčí i občanskou odvahu, kterou projevuje ve svých dokumentech.

CENA TRILOBIT

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2012 Petru Zelenkovi a Karlu Rodenovi za tvůrčí tým seriálu Terapie, v němž mimořádně invenční přístup všech zúčastněných proměnil převzatý formát ve svébytné dramatické dílo.

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2012 Scenáristovi a režisérovi Aleši Kisilovi za dokumentární trilogii Voskovec a Werich, paralelní osudy, která je objevnou a vizuálně osobitou reflexí životů i tvorby Jiřího Voskovce a Jana Wericha, jejichž osudy hořce poznamenala druhá polovina dvacátého století.

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2012 Davidu Vondráčkovi a Krasimiře Velitchkové za realizační odvahu i způsob zpracování syrového a zároveň poetického dokumentu Láska v hrobě.

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2012 Olze Sommerové za eticky i emotivně působivý dokumentární portrét s hlubokým společenským přesahem Věra 68.

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2012 Davidu Ondříčkovi, Ivanu Trojanovi a Adamu Sikorovi za stylově čisté a realizačně suverénní ztvárnění filmu Ve stínu.

CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU JOSEFA ŠKVORECKÉHO za adaptaci literárního díla Jiřímu Stránskému a Hynkovi Bočanovi za čtyři řady seriálu Zdivočelá země, dramatické fresky, která oživuje historickou paměť od konce druhé světové války po pád komunistické totality.

CENA VÁCLAVA HAVLA

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU VÁCLAVA HAVLA za přínos díla občanské společnosti vedoucímu projektu Čestmíru Fraňkovi, scenáristům a moderátorům Vladimíru Kučerovi a Marii Šedivé-Koldinské za cyklus Historie.cs, který v řadě fundovaných diskusí odborníků systematicky provokuje a prohlubuje kritickou reflexi našich dějin.

CENA VLADISLAVA VANČURY

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU VLADISLAVA VANČURY Drahomíře Vihanové za esteticky i eticky konzistentní celoživotní dílo.

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují zcela zvláštní cenu Zlatý citron Václavu Klausovi za nepřehlédnutelnou nepodporu české kinematografie.

 

Comments are closed.