Trilobit 2011 – Porota

O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES. Porota je složena ze sedmi členů. Pro ročník 2011 jimi jsou:

doc. MgA. Olga Sommerová – režisérka, předsedkyně poroty

Mgr. Ing. Kristina Vlachová – režisérka, scenáristka, producentka

Prof. PhDr. Vladimír Just, Csc. – prof. FFUK, teatrolog, divadelní, filmový a televizní kritik

Mgr. Vítězslav Sýkora – dramaturg, producent a ředitel Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha

PhDr. Jan Svačina – kritik, teoretik, publicista

MgA. Jaroslav Černý – režisér a místopředseda výkonného výboru Fitesu

Ing. Tomáš Pilát – filmový redaktor Českého rozhlasu 3 – stanice Vltava, publicista a kritik