Ceny TRILOBIT 2011 – udělená ocenění

CENY TRILOBIT

Janu Švankmajerovi za bohatou obrazotvornost, podvratný humor a invenci, s níž film Přežít svůj život nahlíží do lidské psychiky a stírá hranice mezi realitou a snem.

Tomáši Škrdlantovi za nesentimentální reflexi umělce, který v dokumentu I am Like a Tiger statečně bojuje se smrtí vlastní tvorbou.

Miloši Zvěřinovi za originální zpracování tématu holocaustu prostřednictvím animace dětských kreseb ve filmu Helga L – 520.

Martinu Marečkovi za autentické a vtipné pojetí netradiční humanitární pomoci v Africe v dokumentu Pod sluncem tma.

Zuzaně Liové za režijně, herecky a především scénáristicky čisté pojetí filmu jako vyprávění dramaticky dobře vystavěného příběhu v díle Dům.

ČESTNÁ UZNÁNÍ

Jakubu Hejnovi za skvěle vybudovaný filmový esej v dokumentu Divadlo Svoboda, který je dokladem originálního kulturního fenoménu.

Pavlu Kačírkovi za dramatickou interpretaci života a mnohovrstevné osobnosti statečného odbojáře i vědce, v dokumentárním filmu Akta Vladimír Krajina.

Režiséru Martinu Šulíkovi a kameramanu Martinu Šecovi za syrovou poezii jejich sugestivní hamletovské variace z autentického prostředí romské osady v hraném filmu Cigán.

Evě Vrbkové za přesvědčivě civilní ztvárnění hlavní ženské role ve filmu Roberta Sedláčka Rodina je základ státu.

CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO

Václavu Havlovi in memoriam za důsledné dodržení karnevalové poetiky v hořce groteskní výpovědi o světě moci a za důkaz, že absurdita zůstává realitou dneška ve filmu Odcházení.

CENA VÁCLAVA HAVLA

Pavlu Bezouškovi za dvacetileté vytrvalé a důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v cyklech Nedej se a Přidej se.

Soně Göblové za důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v dokumentu Blokáda z cyklu Nedej se.

Zdeňce Jelenové za důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v dokumentu Nízkoenergetický dům z cyklu Přidej se.

MIMOŘÁDNÁ CENA POROTY

Pavlu Rajčanovi za důslednou badatelskou a kurátorskou práci při vybudování kolekce 60 tisíc filmových plakátů a uspořádání stovky výstav v České republice a ve světě.

CENA VLADISLAVA VANČURY

Režiséru Janu Němcovi za přínos české i světové kinematografii v oblasti hrané, dokumentární a experimentální tvorby.

Comments are closed.