Ceny Trilobit 2008

Výročními cenami TRILOBIT BEROUN 2008 za původní díla domácí filmové a televizní tvorby byli 24. ledna 2009 v berounském kině Mír oceněni tito tvůrci pořadů České televize:

TRILOBIT
Pavlu Štinglovi za autorské dokumenty Ghetto jménem Baluty a Suchá hora na cestě do Evropy, které – každý jinak a v jiném historickém kontextu – sahají ke kořenům osudů, existence a emocí lidí

Miroslavu Jankovi za přínos dokumentární tvorbě v roce 2008: za autorský dokument Zpověď Kateryny K., za kameru filmů Ghetto jménem Baluty a Suchá hora na cestě do Evropy

Mariánu Polákovi za autorský dokument Živý obraz lepšího světa jako svědectví o hlubokém sepětí člověka a přírody a o schopnosti neotřele a svobodně reflektovat minulý i současný svět

Čestná uznání
Bohdanu Slámovi jako autorovi námětu, scénáře a režiséru za film Venkovský učitel, jímž potvrdil dar osobitého vidění světa a jeho filmové interpretace

Jaroslavě Havettové, Jaromíru Galovi a Báře Dlouhé za výtvarně nápadité a vtipné animované večerníčky Gogo a Figi, které otevírají prostor dětské fantazii

Režiséru Petru Jančárkovi a Petru Šibilevovi jako autoru hudby a protagonistovi filmu za dokument o lidské touze, talentu a osudu Pan Parkinson

Ostravskému studiu České televize za koncepční dokumentární tvorbu, cílevědomě akcentující tematiku osudů a příběhů lidí v mezních situacích, zejména za nacistické a komunistické represe, ale i dnes

Zvláštní cena poroty
Hereckému souboru filmu Petra Zelenky Karamazovi, inspirovaného inscenací Dejvického divadla, za sugestivní ztvárnění Dostojevského postav