Trilobit 2005 – Porota

V tomto roce pracovala porota podle nového statutu a udělila 5 trilobitů, 5 čestných uznání, 1 zvláštní cenu poroty a cenu Vladislava Vančury. O některých dílech bylo rozhodnuto v co nejtěsnějším hlasování a dlouhých diskusí.

Porota pracovala ve složení: PhDr. Jarmila Cysařová, doc. PhDr. Antonín Jelínek, CSc., doc. PhDr. Vladimír Just, CSc., Ing. Zuzana Kopečková (předsedkyně poroty), PhDr. Jan Svačina, MgA. Jasoň Šilhan, MgA. Karel Žalud, tajemnicí poroty byla Jana Komersová.