Ceny Trilobit 2005

Trilobit je symbolem cen, které Český filmový a televizní svaz FITES už v šedesátých letech uděloval jako výraz uznání nejlepším uměleckým činům za uplynulé roční období zvlášť ve filmové a zvlášť v televizní oblasti. Obnoven je od roku 1991 a v roce 1995 přibyla Cena Vladislava Vančury, udělována za celoživotní přínos rozvoji české audiovizuální kultury. Jejími držiteli jsou dosud Jiří Menzel, František Vláčil, Jan Špáta, Oldřich Daněk, Jiří Krejčík, František Pavlíček, Jiří Hubač, Vladimír Körner, Věra Chytilová a Arnošt Lustig. Spolupořadatelem udělování těchto cen byla od roku 1995 do roku 2000 Nadace Český literární fond, která od roku 2001 vstupuje do projektu pouze s dotací Ceny Vladislava Vančury.
Od roku 2000 jsou významnými partnery Město Beroun, Sklárny Rückl Nižbor (které vytvářejí z Českého křišťálu novou podobu symbolů cen) a Centrum FotoŠkoda, které dotuje 1 ceny Trilobit Beroun. V letošním roce bude jeden TRILOBIT BEROUN 2005 dotované senátorem regionu Jiřím Oberfalzerem.
Sobota 28. ledna byla v Berouně skutečně „dnem Trilobitů“. Slavnost trilobitů se stala záležitostí celého města. Pořad Beroun ve znamení Trilobitů tak přiblíží nejen průběh udílení prestižních filmových a televizních cen, ale také vztah filmařů a kulturního města Beroun.Letos byly prestižní ceny Českého filmového a televizního svazu FITES a Města Beroun – Trilobit a Cena Vladislava Vančury – udělovány v tomto královském městě už pošesté, ale poprvé před širokou veřejností v místním kině Mír.

Celodenní program zahajoval půlhodinový sestřih úryvků ze seriálu Muž na radnici (především jako připomenutí stupidity totalitních seriálů), ze dvou inscenací, které se v Berouně natáčely po Listopadu (Hřbitov pro cizince a Nikdo neměl diabetes) a nakonec z dokumentárních pořadů, které o těchto cenách informovaly diváky ČT2 v uplynulých třech letech. Poté následovala hodinová ukázka nejznámějších a nejpopulárnějších Večerníčků jako završení oslav 40. narozenin tohoto oblíbeného pořadu. Promítání byli přítomni tvůrci Krkonošských pohádek režisérka Věra Jordánová, kameraman František Němec, loutkoherec Jaroslav Vidlař a hudební skladatel Vadim Petrov, kteří za moderování dramaturga Miloše Zvěřiny odpovídali dětským i dospělým divákům na nejrůznější otázky týkající se „večerníčkovské kuchyně“. V odpoledním programu se představily loni oceněné dokumenty To všechno z lásky (scénář, kamera, režie Tomáš Kudrna), dále V kruhu znovuzrození režiséra Viliama Poltikoviče a celovečerní film Marka Najbrta Mistři s Jiřím Ornestem v hlavní roli (film získal loni 2 Trilobity). Slavnostní vyhlášení proběhlo tentokrát v podvečer a mezi oceněnými díly a tvůrci převládaly tradičně dokumenty a dokumentaristé.

V soutěži byli oceněni také 2 režiséři celovečerních filmů, jejichž díla mohli berounští diváci vidět na závěr celého berounského dne ve znamení Trilobitů (Sluneční stát a Šílení).

Dokumentární zkratku o této slavnosti, kterou uvidíte na ČT2 v neděli 26. února ve 21.55 hodin, doplní zmínka o významných archeologických objevech z léta 2005, kdy v místech zvaných Hrdlořezy, ležících mezi náměstím a hradbami, byly odkryty pozůstatky středověkého osídlení, staršího než je zaručeně první písemná zmínka o městě z roku 1265. Ukážeme i unikátní důkazy jako např. skoro 800 let staré pecky třešní a švestek, většinou dobře zachovalé dřevěné i keramické nádoby apod. Trilobit Beroun 2005 se tak otevřel nejen divákům České televize, ale bezprostředně i berounským občanům.

 
Slovo předsedkyně porotyPorota se snažila zahrnout do svého hodnocení veškeré umělecké, tvůrčí, publicistické výrazné počiny za období roku 2005 (viz změna statutu). Hodnotí se nejen řádně přihlášené pořady, ale jednotliví členové sami nominují další díla, která v určitém ohledu převyšují běžnou audiovizuální produkci. Porotci individuálně pracují po celý rok, tak aby byla „zmapována“ co nejpodrobněji celá roční produkce. Do soutěže jsou mimo jiné zahrnuty i nominace členů FITESu či odborné veřejnosti.

V roce 2005 v konečném hlasování porota vybírala z více než sedmdesáti pořadů: 17 celovečerních hraných filmů, 5 TV dramat + 1 seriál, 38 dokumentů a publicistických filmů (z toho 5 celovečerních distribučních dokumentů), 5 dětská dramatika + animace, 7 prací filmových škol, moderátorské výkony.