Trilobit 2001 – Porota

Slavnostné předávání cen TRILOBIT BEROUN 2001 se uskutečnilo 15. prosince 2001 v obřadní síni berounské radnice.

Složení poroty:

MgA. OTAKAR KOSEK, režisér (předseda poroty)
PhDr. JARMILA CYSAŘOVÁ, publicistka
Doc. PhDr. ANTONÍN JELÍNEK, literární historik, kritik, předseda Obce spisovatelů
JAN KRISTOFORI, malíř
TOMÁŠ KUDRNA, režisér a kameraman
PhDr. JAN SVAČINA, publicista
JARMILA TURNOVSKÁ, dramaturgyně