Trilobit 2000 – Porota

Slavnostní předávání cen TRILOBIT BEROUN 2000 se uskutečnilo 16. prosince 2000 v obřadní síni berounské radnice.

Složení poroty:

MgA. OTAKAR KOSEK, scenárista, režisér a pedagog DAMU (předseda)
Ing. DITA HAJNÁ, kritička
PhDr. HANA JEMELÍKOVÁ, dramaturgyně dokumentárních filmů a pedagog FAMU
Ing. ALENA MUNKOVÁ, dramaturgyně animovaných filmů
PhDr. JAN SVAČINA, kritik a teoretik
JURAJ ŠAJMOVIČ, kameraman
KAREL ŽALUD, dokumentarista