Ceny Trilobit 2000

Ceny TRILOBIT BEROUN 2000 byly slavnostně uděleny 16. prosince 2000 v obřadní síni berounské radnice. Jednotlivá ocenění získali:
 
CENA VLADISLAVA VANČURY byla udělena:
Jiřímu Krejčíkovi
za celoživotní tvůrčí usilování, které se zejména v mravních souvislostech potvrdilo v dokumentárním filmu Maturita v listopadu.
 
Cena TRILOBIT BEROUN byla udělena:
Věře Chytilové
za scénář a režii dokumentárního filmu Vzlety a pády, v němž na příbězích tří významných českých fotografů osobitě interpretuje události, které formovaly dějiny naší doby.     
Pavlu Štinglovi

za pozoruhodnou kolekci dokumentárních filmů Zaniklý svět Karla Pecky, O zlém snu a Selhání, která je pokračováním zájmu o témata a osudy doby, v níž žijeme nebo o témata, která prožívat nemůžeme, ale zasahují a varují nás.

Vítu Janečkovi, Toničce Jankové, Mirku Jankovi a Romanu Vávrovi

za film Bitva o život, který je svéráznou autorskou reflexí života jedné podhorské vesnice, v jejímž mikrokosmu se absurdním způsobem střetávají fenomény charakteristické pro konec tisíciletí.  

Petru Zelenkovi

za scénář filmu Samotáři, zobrazující v tragikomické rovině omyly, náhody, setkání i rozchody, jež se vší ironií zaplétají lidské osudy.
 
Viktoru Polesnému
za svébytnou televizní režii adaptace významného díla světové literatury Sjezd abiturientů, přispívající ke kultivaci divácké obce.  
 
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY byla udělena:
Drahomíře Vihanové

za autorské zpracování příběhu Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba. Film, vyjadřující se nekonvenční filmovou řečí a vědomě rezignující na módní trendy, před nás klade velmi naléhavě otázku po mravní odpovědnosti našeho konání.

ČESTNÉ UZNÁNÍ bylo uděleno:
Marii Šandové

za precizní dokumentární film Domy života, v němž je skryto poselství o lidech, kteří se dorozumívají nad odkazem mrtvých.

Davidu Vávrovi a Radovanu Lipusovi

za „šumný“ pohled na architekturu a životní styl XX. století našich měst v televizním cyklu Šumná města.
 
Alici Nelis

za scénář a režii filmového debutu Ene Bene – hořkou komedii, která je víc než jen nastaveným zrcadlem našich malostí. 

Ivanu Vojnárovi

za autorský dokumentární film Básníci a proroci, jenž vydává svědectví o naší existenciální situaci na konci tisíciletí.

Alfonsi Mensdorff-Pouilly

za vynikající animaci loutkového seriálu Jak to chodí u hrochů.