Trilobit 1999 – Porota

Plavnostní předávání cen TRILOBIT 1999 se konalo 13. prosince 1999 v hotelu Hoffmeister Praha.

Složení poroty:
OTAKAR KOSEK (předseda)
Ing. DITA HAJNÁ
Ing. ALENA MUNKOVÁ
JOSEF HANUŠ
LIBOR SEDLÁČEK
PhDr. VÁCLAV ŠAŠEK
PhDr. JAN SVAČINA