Trilobit 1998 – Porota

Ceny TRILOBIT 1998 byly slavnostně vyhlášeny a předány 14. prosince 1998 v hotelu Hoffmeister Praha.
 
 
Složení poroty:
Otakar Kosek (předseda)
PhDr. Jarmila Cysařová
Ing. Dita Hajná
PhDr. Vladimír Just
Libor Sedláček
PhDr. Jan Svačina
Juraj Šajmovič
PhDr. Václav Šašek
Petr Weigl