Trilobit 1995 – Porota

Složení poroty TRILOBIT 1995:

Jarmila Cysařová (předsedkyně)
Dita Hajná
Zdena Josková
Milena Medová
Alena Munková
Olga Strusková
Jarmila Turnovská