Trilobit 1994 – Protota

Složení poroty TRILOBIT 1994:

PhDr. Michal Bregant (předseda)
Bohuslav Blažek
PhDr. Jarmila Cysařová
Luděk Eliáš
Ing. Dita Hajná
Zdena Josková
PhDr. Milena Medová
Ing. Alena Munková
PhDr. Stanislava Přádná
Andrej Stankovič