Ceny Trilobit 1993

Ceny FITES a tvůrčí odměny Českého literárního fondu udělené na návrhy hodnotících komisí výkonných výborů Českého televizního svazu a Českého filmového svazu, Asociace českých audiovizuálních režisérů, Asociace kameramanů, jednotlivých kateder FAMU a výboru sekce pro film a televizi Českého literárního fondu, předané 21. prosince 1993 v Umělecké Besedě Praha získali:

Cenu Trilobit:

KAREL KACHYŇA za režii televizního filmu Kráva.ČESTMÍR KOPECKÝ za vytváření prostoru pro experimentální pořady.

PAVEL KOUTECKÝ za režii dokumentu Zánik Československa v parlamentu.

LJUBA VÁCLAVOVÁ za dramaturgii a režii cyklu diskusních pořadů Respektování.

FERO FENIČ a společnost FEBIO za cyklické pořady GEN a OKO.

Cenu Českého literárního fondu v oblasti televize:

 

PAVEL BEZOUŠKA za scénář a režii publicistického měsíčníku Nedej se.

Cenu Českého literárního fondu v oblasti filmu:

 
JAN HŘEBEJK za režii filmu Šakalí léta.
 
Mimořádné uznání za tvůrčí přínos české kinematografii:
 

VLASTIMIL HARNACH, JIŘÍ KREJČÍK, JIŘÍ LEHOVEC, STANISLAV MILOTA, FRANTIŠEK VLÁČIL.

Tvůrčí odměny Českého literárního fondu v oblasti televize:

VLADIMÍR DRHA za režii televizní inscenace Čechovova Racka.
BARBORA DLOUHÁ za osobitý tvůrčí přínos v oblasti videoklipů s přihlédnutím k videoklipu Nahá.
JIŘÍ HUBAČ za scénář k televiznímu filmu Zámek v Čechách.
JIŘINA JIRÁSKOVÁ za herecký výkon v televizním filmu Zámek v Čechách.
PETR HOJDA za kameru televizního filmu Kráva.
RADEK HOLUB za herecký výkon v televizním filmu Kráva.
OLGA JANKŮ za dramaturgii pořadů z cyklu Televizní čítanka.
MILAN MARYŠKA za režii dokumentu Zítra se tančilo všude.
PETR VOLF za kameru dokumentu Zítra se tančilo všude.
VILIAM POLTIKOVIČ za scénář a režii cyklu Duše východu.
RADIM SMETANA za dramaturgii hudebních pořadů s přihlédnutím k cyklům Kdo je kdo a O slavných muzikantech.
STANISLAV SLUŠNÝ za kameru dokumentu Zánik Československa v parlamentu.
OLGA SOMMEROVÁ za scénář a režii filmu Parta s přihlédnutím k filmu Máňa.
JAN ŠPÁTA za scénář, režii a kameru filmu Parta s přihlédnutím k filmu Máňa.
PAVEL ŠTINGL za režii dokumentu V zemi, kde zítra znamenalo včera.
MARTIN KUBALA za kameru dokumentu V zemi, kde zítra znamenalo včera.
MILAN ŠVIHÁLEK za seriály Australská setkání, Pohledy zblízka a Podivuhodný velký svět.
MICHAEL TARANT za režii televizního zpracování divadelní inscenace Don Juan.
IVO POPEK za kameru televizního zpracování divadelní inscenace Don Juan.
KAREL BĚLOHLAVÝ, JAROSLAV VEČEŘA, ZDENĚK ÚLEHLA za scénář, režii a kameru cyklu Ta naše povaha česká.
TOMÁŠ VOREL za režii cyklu Smělé verše.
ANNA VOVSOVÁ za scénář televizního filmu Zamilovaná.
ZUZANA HOJDOVÁ za režii televizního filmu Zamilovaná.
LORDAN ZAFRANOVIČ za dokumentární pořad Soumrak století – Testament.
JIŘÍ KADAŇKA za kameru inscenace Mistr Kampanus.
JAROMÍR VAŠTA za koncepci a režii Adventních koncertů.
ANGELIKA HANAUEROVÁ za režii a scénář televizního filmu Vzpoura pastýřů.
 
Tvůrčí odměny Českého literárního fondu v oblasti filmu:
JAN MALÍŘ za kameru filmu Šakalí léta.
IVAN VOJNÁR za dokumentární film Nespavost.
ŠTĚPÁN KUČERA za kameru dokumentárního filmu Paní Le Murie.
VÁCLAV BOROVIČKA za tvůrčí dramaturgii dokumentárních filmů posledního období s přihlédnutím k předchozí tvorbě.
HELENA TŘEŠTÍKOVÁ, ALENA MÜLLEROVÁ za soustavnou tvorbu dokumentárních filmů cyklu Film a sociologie analyticko kriticky se vyjadřujících k současnému společenskému dění.
JIŘÍ CIESLAR za knihu Filmové zápisky 90-93 vydanou nakladatelstvím GRYF.
 
Tvůrčí odměny studentům filmové a televizní akademie:
MIRJAM LANDOVÁ za realizaci nápadité komedie ze současnosti.
JAROMÍR POLIŠENSKÝ za televizní film Zpráva pro příští tisíciletí.
SAŠA GEDEON za televizní inscenaci Podivné jméno pro psa.
ANDREJ ŽUMBERGAR za krátký hraný film V tichu pokoje.
JIŘÍ STRACH za reportáž Najkrajší kút.
PETR VÁCLAV za scénář a režii filmu Paní Le Murie.
IVAN ZACHARIÁŠ za scénář a režii filmu Rychlé šípy – debut Petra Kotka.
ROMAN VÁVRA za scénář a režii televizního filmu V páté řadě na Mertovi.
ZDENO KUBINA za adaptaci literární předlohy Parfém do podoby celovečerního filmového scénáře.
MARTIN RYŠAVÝ za adaptaci novely Arizona do podoby celovečerního scénáře.
BARBARA URBÁNKOVÁ za scénář celovečerního filmu Letní obrazy.
JAN STEHLÍK za scénář celovečerního filmu Hon na psy.
RICHARD ŘEŘICHA za kameru dokumentárního filmu Nemám chuť se bát.
ALENA HRADCOVÁ za práci na téma Právní postavení kinematografie v ČR.
MAREK OPATRNÝ za střih a skladbu inscenace Zpráva pro příští tisíciletí.