Udělovaná ocenění

img_3420HLAVNÍ CENA TRILOBIT
Cena může být navržena jen za mimořádný výkon v oboru některé z tvůrčích činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném období. Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnosti působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti, kulturnosti a demokracie.

 

tb2016_c_marketa_kobrskova_008CENA TRILOBIT
O tato ocenění se mohou ucházet především audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, zejména dílo v zniklé v české produkci nebo v koprodukci s výrazným podílem českých tvůrců.

 

 

img_3408CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO
je udělována za mimořádné literární dílo (scénář, adaptace literárního díla nebo publikace) v oboru audiovizuální tvorby, nebo audiovizuální adaptaci literárního díla.

 

 

img_3423CENA VLADISLAVA VANČURY
je udělována za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu.

 

 

 

img_3418CENA FERDINANDA VAŇKA
je udělována za přínos audiovizuálního díla rozvoji občanské společnosti.

 

 

 

fites_20150117_7335ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
Tato cena může být udělena jednotlivcům, organizacím či institucím jak za pozitivní, tak naopak za výrazně negativní přispění k rozvoji tuzemské audiovizuální scény. Pokud je udělena za „nepřispění“, nese přídomek „Zlatý citrón“. Zvláštní ceny tak mohou být uděleny celkem dvě.

 

 

img_3416CENA DĚTSKÉ POROTY BEROUNSKÝ MEDVÍDEK
Toto ocenění za audiovizuální dílo pro dětského diváka může udělit dětská porota tvořená sedmi dětskými porotci a jedním dospělým koordinátorem dětské poroty.