Odborná porota

Marek Jícha
vedoucí katedry kamery FAMU, kameraman a pedagog
„Účast v porotě jsem opět přijal nejen na základě návrhu Výkonného výboru FITES, čehož si velmi vážím, ale i na základě doporučení Romana Vávry, protože ceny Trilobit se udělují i ostatním druhům audiovizuálních děl, nejen celovečerním filmům a televizní produkci.“

Vladimír Just – předseda poroty
teatrolog, divadelní a mediální kritik, esejista
„Při přepočtu práce na hodinu, který vychází snad ještě níž než žebrácký profesorský plat na naší nejprestižnější universitě, asi každý pochopí, že peníze tam ani tady tou motivací rozhodně nejsou: snad tedy možnost vybírat perly na hnoji současné mediální kultury?“

Šárka Kosková
redaktorka a scenáristka Českého rozhlasu, televizní dramaturgyně hrané tvorby
„K členství v porotě cen TRILOBIT 2017 mě přiměla zvědavost, jestli v té nepřehledné záplavě audiovizuálního písku lze ještě najít královský kov.“

Ivana Kačírková
filmová střihačka
„Je mi ctí být opětovně v porotě prestižních cen Trilobit a těším se na ucelený přehled současné audiovizuální tvorby s možností podílet se na jejím hodnocení.“

Alena Prokopová
filmová kritička a publicistka
„Coby porotkyně musím domácí audiovizuální prostředí vnímat a posuzovat komplexně, což mne baví. Navíc se mohu podílet na udělení „citrónové ceny“.“

Jan Svačina
novinář, kritik a analytik především televizní tvorby
„Protože je mi ctí, potěšením a vzácnou příležitostí prověřit v diskusi se spoluporotci vlastní kritické soudy.“

Roman Vávra
režisér, dokumentarista
Co mě přimělo a motivovalo k účasti v porotě?! Přece FITES!
A opakující se pocit důležitosti letos potřetí v řadě. A navíc s lidmi, se kterými jsem se zatím v porotách potkal, se dobře klábosilo, tedy i to byl asi důvod mé opětovné účasti.