Nová Cena diváků – berounský Klepáček

Nová Cena diváků – berounský Klepáček

Novinkou 32. ročníku cen TRILOBIT 2019 je udělení nestatutární Ceny diváků – berounský Klepáček. O jejím laureátovi rozhodli návštěvníci Městského kina Beroun, kteří o víkendu 5. a 6. ledna zavítali na některou z projekcí doprovodného programu. Cenu režisérovi vítězného snímku předá vylosovaný divák během slavnostního udílení cen TRILOBIT 2019 v neděli 20. ledna.

A kdo že to vlastně Klepáček je? Tato legendární postava historie města Beroun je opředena záhadným příběhem…

Pověst o Klepáčkovi

Při novobarokní přestavbě radnice se dočkala zpodobnění také nejznámější postava berounských pověstí – Klepáček, jejíž plastiku mohou příchozí do budovy radnice spatřit ve vstupní chodbě. Skřítek, který svou přítomnost projevoval vždy klepáním na zeď, byl odpůrcem nespravedlnosti, falše a nepoctivosti. Trestal nepoctivé úředníky a řemeslníky, kteří rozkrádali obecní jmění nebo odváděli špatnou práci. Zároveň vyváděl i neuvěřitelné šprýmy.
A kde se tu vzal? Za jedné z válek zajali nepřátelští vojáci berounského purkmistra a nutili ho, aby jim prozradil, kam ukryl obecní pokladnu. On však vytrvale odolával jejich nátlaku, nezlomilo ho ani bití, ani kruté mučení. Nakonec ho rozlícení vojáci přivázali za koně a nechali ho vláčet tak dlouho, až vypustil duši. To se událo v domě u Podlešských vedle radnice a dlouho prý byly na dvoře znát krvavé skvrny, které nešly nijak smýt. Poklad zůstal neobjeven, zazděn kdesi ve sklepích radnice, ale duch poctivého purkmistra ho pořád střeží. A hlídá i všechno ostatní obecní jmění, dbá také na spravedlivé rozhodování konšelů, nenávidí hádky, křivdy, úplatky, podvody a intriky. To hned začne vztekle bušit do stěny…