Jaký bude 32. slavnostní večer cen TRILOBIT 2019?

Jaký bude 32. slavnostní večer cen TRILOBIT 2019?

32. udílení výročních audiovizuálních cen TRILOBIT 2019 se nám nezadržitelně blíží a s ním opět jedinečné dramaturgické ztvárnění. Motto tohoto ročníku zní „Na světle a ve stínu“ a hlavní pozornost bude upřena na oceněné filmy a jejich tvůrce, kteří vyvstanou „ze stínu do světel ramp“.

Scéně bude tak jako v předchozích letech dominovat polopropustná projekční plocha, pro tentokrát lemovaná televizními obrazovkami a na každé poběží v danou chvíli jiný obraz, představující idylické i rozporuplné stránky světa, ve kterém žijeme. Tento scénický motiv má evokovat okénko 35 mm filmového pásu, předchůdce moderních filmových médií. V popředí kamer se ocitnou oceněné snímky, filmaři a tvůrci a dají divákům v sále i u televizních obrazovek blíže nahlédnout pod pokličku nejen své filmařiny, ale i tematického a hodnotového zaměření svých děl. Reflexí jejich práce budou též výroky porotců, ale třeba i cena diváků, hudební komentáře, scénické navození atmosféry či pantomimické vyjádření témat, hodnot a kvalit filmů navržených porotami k ocenění. Prostor pro své názory dostanou i berounští občané.

Názvy vítězných děl drží pořadatelé a odborná i dětská porota ještě v tajnosti, již teď je ale známo, že i letos najde nového držitele ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA – ZLATÝ CITRÓN, udělovaná za nechvalný čin. Odborná porota rovněž prozradila, že o CENU FERDINANDA VAŇKA, která oceňuje díla za přínos rozvoji občanské společnosti, se podělí po vzoru minulého ročníku dva laureáti. Letošní novinkou je divácká cena pro filmový počin, o němž hlasovali diváci v rámci doprovodného programu v Městském kině Beroun během víkendu 5. a 6. ledna. Nestatutární CENU DIVÁKŮ – BEROUNSKÝ KLEPÁČEK předá tvůrci vítězného filmu vylosovaný divák rovněž v rámci slavnostního večera 20. ledna.

Stále si ještě můžete zakoupit vstupenky na slavnostní udílení cen TRILOBIT 2019, které se koná v neděli 20. ledna od 19 hodin. Vstupenky seženete v Městském informačním centru Beroun za 250 Kč. Součástí vstupenky je pozvání na raut po skončení programu. Více informací je možné získat na tel. 311 654 321 či emailu mic@mkcberoun.cz.


Upoutávka na slavnostní večer

Podívejte se na dvě upoutávky na předávání audiovizuálních cen TRILOBIT 2019, které uvidí diváci České televize jako pozvánku na přímý přenos ze slavnostního večera.

První upoutávka:

Continue reading
Nová Cena diváků – berounský Klepáček

Nová Cena diváků – berounský Klepáček

Novinkou 32. ročníku cen TRILOBIT 2019 je udělení nestatutární Ceny diváků – berounský Klepáček. O jejím laureátovi rozhodli návštěvníci Městského kina Beroun, kteří o víkendu 5. a 6. ledna zavítali na některou z projekcí doprovodného programu. Cenu režisérovi vítězného snímku předá vylosovaný divák během slavnostního udílení cen TRILOBIT 2019 v neděli 20. ledna.

A kdo že to vlastně Klepáček je? Tato legendární postava historie města Beroun je opředena záhadným příběhem…

Pověst o Klepáčkovi

Při novobarokní přestavbě radnice se dočkala zpodobnění také nejznámější postava berounských pověstí – Klepáček, jejíž plastiku mohou příchozí do budovy radnice spatřit ve vstupní chodbě. Skřítek, který svou přítomnost projevoval vždy klepáním na zeď, byl odpůrcem nespravedlnosti, falše a nepoctivosti. Trestal nepoctivé úředníky a řemeslníky, kteří rozkrádali obecní jmění nebo odváděli špatnou práci. Zároveň vyváděl i neuvěřitelné šprýmy.
A kde se tu vzal? Za jedné z válek zajali nepřátelští vojáci berounského purkmistra a nutili ho, aby jim prozradil, kam ukryl obecní pokladnu. On však vytrvale odolával jejich nátlaku, nezlomilo ho ani bití, ani kruté mučení. Nakonec ho rozlícení vojáci přivázali za koně a nechali ho vláčet tak dlouho, až vypustil duši. To se událo v domě u Podlešských vedle radnice a dlouho prý byly na dvoře znát krvavé skvrny, které nešly nijak smýt. Poklad zůstal neobjeven, zazděn kdesi ve sklepích radnice, ale duch poctivého purkmistra ho pořád střeží. A hlídá i všechno ostatní obecní jmění, dbá také na spravedlivé rozhodování konšelů, nenávidí hádky, křivdy, úplatky, podvody a intriky. To hned začne vztekle bušit do stěny…